Trong bối cảnh Covid-19 đang phức tạp ở các nước khác trên thế giới, Việt Nam tự hào là quốc gia phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả nhất trên thế giới. Thay vì đi du lịch nước